top of page
Zoeken
  • Jan Hogendoorn

Vereniging van Eigenaren, Appartementsrecht

Bijgewerkt op: 12 jul. 2023

Het kopen van een appartement is anders dan het kopen van een huis. Zo heeft u te maken met gedeelde eigendom en andere juridische aspecten.

Belangrijk om te weten is waar u eigendom van wordt en waarvan u het gebruiksrecht heeft? Hoe is het geregeld met de Vereniging van Eigenaren (VvE)? Hoe zit het splitsingsreglement en de splitsingsakte in elkaar en wat is aanschrijving? Allemaal zaken waarbij een aankoopmakelaar u kan adviseren.


gedeeld eigendom

Gedeelde eigendom

Appartementeigenaren hebben te maken met buren aan weerszijden, maar ook met beneden- en/of bovenburen die delen in het eigendom. Bij appartementen wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds het eigendom, dat aan alle gebruikers gezamenlijk toekomt, en anderzijds de gebruiksrechten. Iedere eigenaar heeft het gebruiksrecht van zijn eigen woning, en het medegebruiksrecht van de gemeenschappelijke onderdelen zoals het dak en het trappenhuis.

Een koper van een appartement wordt dus mede-eigenaar en medeverantwoordelijk. Daarom is het belangrijk om bij de koop van een appartement verder te kijken dan het appartement zelf.


Rechten en plichten

De koper van een appartement wordt automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE), die verantwoordelijk is voor het gebouw als geheel. De VvE regelt het onderhoud aan de gemeenschappelijke delen en de gezamenlijke opstalverzekering. Goed inzicht in functioneren en financiële staat van de VvE is daarom belangrijk.


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page