top of page
Zoeken
  • Jan Hogendoorn

Onroerendgoed laten taxeren

Bijgewerkt op: 31 jul. 2023

Het taxeren van onroerendgoed zal eenieder die onroerendgoed heeft of wil gaan kopen weleens mee te maken krijgen.


vergrootglas

Taxatie voor een aan- of verkoopbeslissing

Indien je onroerendgoed wil kopen of verkopen dan kan je ons inschakelen om de waarde vast te stellen. Deze waarde is natuurlijk erg belangrijk, omdat je dan weet dat je niet te veel gaat betalen of in het geval dat je verkoper bent, je niet een te hoge of te lage prijs vraagt. Voor de aspirant-koper kunnen wij bij aankoop van onroerendgoed bepalen of je niet een kat in zak koopt. Alle negatieve en positieve aspecten welke een belangrijke rol spelen bij het tot stand komen van de in de taxatie te vermelde waardes worden onder de loep genomen.


Taxatie voor een hypotheekverstrekking

Wanneer een (toekomstige) onroerendgoed eigenaar een hypotheek wil aanvragen zal de geldverstrekker (meestal een bank of verzekeringsmaatschappij) altijd de executiewaarde (veilingwaarde) van het onroerend goed willen weten. De geldverstrekker wil dit weten, omdat in het geval dat de eigenaar niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, de geldverstrekker het onroerend goed kan laten veilen om op die manier toch het geleende geld terug te krijgen.


Taxatie voor de verzekering

Eenieder die onroerendgoed heeft zal dit moeten verzekeren tegen schade welke ten gevolge van bijvoorbeeld brand of storm kan ontstaan. De juiste herbouwwaarde zal voor het wederopbouwen daarom door de verzekering vereist zijn. Een te hoge herbouwwaarde betekent ook te veel premie betalen terwijl de overwaarde bij schade niet wordt uitgekeerd. Een te lage herbouwwaarde houdt vanzelfsprekend een lagere premie in, maar zal ter dekking van de opgelopen schade niet voldoende zijn om deze te herstellen.


Taxatie bij scheiding of overlijden

Bij scheiding of overlijden komt u vaak voor het verdrongen feit dat de waarde van onroerendgoed wat verdeeld moet worden getaxeerd zal moeten worden om zo een eerlijke verdeling te maken tussen betrokken partijen. In het geval van overlijden zijn er ook nog belastingen welke worden geheven over de waarde van erfenissen. Zit er in de erfenis bijvoorbeeld onroerend goed, is het dus ook hier van belang om een gedegen inzicht te krijgen in de juiste waarde van het onroerendgoed.

Onroerendezaakbelasting

De onroerendezaakbelasting (OZB) is een jaarlijks terugkerende belasting welke wordt geheven over de waarde van het onroerendgoed in het economisch verkeer. Het kan natuurlijk goed zijn dat u het met deze waarde niet eens bent. Een taxatierapport kan uitkomst bieden bij vaststelling van de OZB.

Taxatieraport

U ziet dat er tal van voorbeelden zijn waarom men een taxatie kan laten verrichten. Er bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid dat u gewoon zelf wil weten wat de waarde van uw onroerendgoed is zonder dat daar direct een van de hierboven vermelde redenen aan ten grondslag ligt. Voor informatie of een offerte voor het maken van een waardebrief of taxatierapport kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page