top of page
Zoeken
  • Jan Hogendoorn

Koopovereenkomst bindend of niet......

Bijgewerkt op: 3 aug. 2023koopovereenkomst tekenen

De term 'voorlopige koopovereenkomst' wordt regelmatig gebruikt, maar het klopt eigenlijk niet: het koopcontract (ook wel koopovereenkomst) is namelijk wel degelijk bindend, zowel voor jou als voor de verkoper.


Regelmatig komen er vragen binnen over wanneer koper en verkoper samen een koopovereenkomst hebben.


handshake

Stel: je hebt de woning van je dromen gevonden en de verkoper heeft ingestemd met jouw bod.

Ben je dan ook daadwerkelijk koper? Deze vraag moet ontkennend beantwoord worden: nee, op dat moment niet. is dan namelijk nog niet voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste. De mondelinge overeenkomst, zoals sommigen dat uit het verleden kennen, geldt al enige tijd niet meer voor de aankoop van een woning door een particuliere koper. Dat heeft de wetgever zo bepaald, mede om de koper te beschermen voor overhaaste of ondoordachte beslissingen. Tevens was bij een mondelinge overeenstemming niet altijd duidelijk of en zo ja wanneer een overeenkomst tot stand gekomen was en wat de precieze inhoud van de gemaakte afspraken dan was. Dit leverde soms veel discussie op. Het schriftelijkheidsvereiste geeft meer duidelijkheid over het moment dat de overeenkomst tot stand komt en de inhoud ervan.

De verkopend makelaar is meestal degene die het koopcontract opstelt. Controleer ook als koper of de inhoud klopt. In het koopcontract staan de afspraken rondom de aankoop en verkoop van het huis, denk aan de hoogte van de koopsom en de datum van de overdracht.

Het koopcontract is bindend, zowel voor jou als voor de verkoper. Wel heb je als particuliere koper drie dagen bedenktijd. Dit houdt in dat je binnen deze drie dagen van de koop af kunt zien, zonder financiële gevolgen. De bedenktijd gaat in zodra jij (een afschrift van) de door jou en de verkoper getekende koopovereenkomst hebt ontvangen.

Binnen de drie dagen bedenktijd kun je de koopovereenkomst zonder reden ontbinden. Daarna zit je aan de koopovereenkomst vast, tenzij er ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst zijn opgenomen. Bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde met betrekking tot de financiering. Stel: jouw geldverstrekker weigert de geldlening, dan kun je dankzij een ontbindende voorwaarde nog van de koop af.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page